ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
  ÀreaPolíticaProgr.DescripcióCrèdits Inicials  
  4ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC4.421.641,06
  6,03%
  41Agricultura, ramaderia i pesca1.618.000,00
  2,21%
  4100Agricultura. Consell Local Agrari1.618.000,00
  2,21%
  43Comerç, turisme i PIMES1.297.076,12
  1,77%
  4300Administració General de Comerç i Mercats149.000,00
  0,20%
  4311Fires12.000,00
  0,02%
  4312Mercats, proveïments i llotges254.175,04
  0,35%
  4313Comerç ambulant132.486,14
  0,18%
  4314Comerç131.800,00
  0,18%
  4320Ordenació i promoció turística605.526,97
  0,83%
  4330DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL12.087,97
  0,02%
  44Transport públic425.000,00
  0,58%
  4411Transport col·lectiu urbà de viatgers425.000,00
  0,58%
  45Infraestructures766.664,94
  1,03%
  4500Manteniment dels serveis generals765.664,94
  1,04%
  4590Altres infraestructures diverses1.000,00
  0,00%
  49Altres actuacions de caràcter econòmic314.900,00
  0,43%
  4910Mitjans de comunicació269.900,00
  0,37%
  4920GESTIÓ DEL CONEIXEMENT11.000,00
  0,02%
  4930Oficines del consumidor (OMIC)34.000,00
  0,05%

  Les actuacions de l’apartat 4 són aquelles relacionades en la dinamització de l’activitat als principals sectors econòmics. Engloben els serveis del Consell Agrari (personal i actuacions en zones rurals i agrícoles) la promoció turística, empresarial i comercial del municipi, el manteniment i promoció de mercats, etcètera. També s’inclouen les despeses en matèria de platges. Per altre costat en aquesta àrea trobem les oficines de defensa del consumidor.

   

  Cal destacar que a la data de juliol de 2015 no s’ha previst cap assignació destinada a la investigació, desenvolupament i innovació, i que és voluntat d’aquest govern el canvi de tendència en aspectes de tanta importància.