ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
  ÀreaPolíticaProgr.DescripcióCrèdits Inicials  
  9ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL11.615.432,37
  15,84%
  91Òrgans de govern1.506.600,00
  2,05%
  9120Òrgans de govern1.506.600,00
  2,05%
  92Serveis de caràcter general5.901.148,08
  8,05%
  9200Administració General3.443.278,15
  4,70%
  9206FOMENT DE LA TRANSPARÈNCIA225.000,00
  0,31%
  9220Organització institucional d'EE.LL225.600,00
  0,31%
  9231Gestió del padró municipal d'habitants12.000,00
  0,02%
  9240Participació de la ciutadania i xarxes socials101.700,00
  0,14%
  9250Atenció al ciutadà (PROP)786.569,93
  1,07%
  9260Comunicacions internes1.107.000,00
  1,51%
  93Administració financera i tributària4.207.684,29
  5,74%
  9310Política econòmica i fiscal515.900,00
  0,70%
  9320Gestió del sistema tributari i recaptatori1.426.850,00
  1,95%
  9330Gestió del Patrimoni1.858.934,29
  2,54%
  9335Patrimoni Municipal del Sòl0,00%
  9340Gestió del deute i de la tresoreria406.000,00
  0,55%

  Per acabar de definir la previsió de despeses de 2015 s’incorpora la previsió d’actuacions no classificables com els anteriors, que es corresponen amb la coordinació del total d’aspectes a gestionar des de l’Ajuntament. Aquest és l’apartat 9 i s’identifica amb l’apartat polític d’actuacions de despesa general.

   

  En aquest camp trobem aspectes com la despesa des dels òrgans de govern, els serveis de caràcter general (personal, manteniment d’edificis, formació del personal,participació,atenció al ciutadà i despeses de comunicació) i l’ administració tributària.

   

  Destaca la despesa dels serveis generals,i en concret de l’administració general, en aquest apartat s’incorpora la despesa principalment en el personal de l’ajuntament. Un altre apartat al que cal parar atenció és el d’Òrgans de Govern, ja que en aquest apareixeran els càrrecs de confiança i la resta de despesa, vos convidem a que pareu atenció a aquest aspecte per tal de fiscalitzar l’activitat de qualsevol govern siga del color que siga.

  Un altra forma d’analitzar la despesa és comprovar a quines empreses es destinen els pagaments de les mateixes. En un buidat d’allò executat fins al moment en 2015, podem observar que la major part de despeses, s’han destinat al Consell Agrari, a la SAG, a Iberdrola i que en segona instància apareixen distintes empreses privades.