ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
  ÀreaPolíticaProgr.DescripcióCrèdits Inicials  
  2ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL5.499.279,89
  7,50%
  22Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats207.200,00
  0,28%
  2210Prestacions econòmiques a favor d'empleats207.200,00
  0,28%
  23Serveis socials i promoció social4.002.591,92
  5,46%
  2310Administració General de serveis socials2.902.591,92
  3,96%
  2311S.S. específics905.500,001,23%
  2312S.S. especialitzats48.000,00
  0,07%
  2313
  S.S. complementaris
  63.000,00
  0,09%
  2314
  S.S. comunitarios
  83.500,00
  0,11%
  24Foment d'ocupació1.289.487,97
  1,76%
  2410Adm. Gral. Promoció de l'Ocupació: econòmica i social372.587,97
  0,51%
  2412Salario Joven0,00%
  2413AEDL: Agent Desenvolupe Econòmic314.500,00
  0,43%
  2414PCPI: Programa Qualificació Professional Inicial62.400,00
  0,85%
  2416Programes específiques240.000,00
  0,33%
  2417Accions formatives aturats240.000,00
  0,33%
  2418Programes específics60.000,00
  0,82%
  2419PROGRAMA PROJECTES EXPERIMENTALS
  2420PROGRAMA DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI

  Les actuacions de l’apartat 2 es corresponen amb les partides de promoció de l’ocupació, i amb els serveis d’ajuda social. Podem destacar d’aquest apartat que a dia de hui les inversions socials superen el pagament de debte, però cal fer evident que aquesta despesa inclou al personal treballador a l’ajuntament. Tambe és destacable que no hi ha previsió de despesa en Salari jove, Pla Integral d’Ocupació i altres. Recordem que el pressupost de 2015 té romanents, i que part dels mateixos es destinaran a pla d’ocupació i de formació jove. Tot i que la despesa no aparega dins la previsió inicial, la destinació final s’ajusta a aquest destí.