Informat. Ajuntament de Sagunt
Consultes públiques
Participa en les consultes obertes
Accedeix a les consultes ja tancades

Consultes obertes

 • Beques promoció econòmica

   Ordenança municipal per a la concessió de beques i ajudes per assistèncOrdenança municipal per a la concessió de beques i ajudes per assistència a accions formatives i itineraris d’insercióia a accions formatives i itineraris d’inserció

Consultes tancades

 • Ordenança reguladora de Premis per al Concurs d'Educació per a la Seguretat Vial. Programa PremiaT.

  Audiència i informació pública sobre el projecte d’ordenança reguladora de les bases específiques per al concurs d’educació per a la seguretat vial. Programa PremiaT.

 • Consulta pública foment activitat emprenedora

  Consulta pública prèvia i procés participatiu sobre un projecte d’ordenança municipal en referència a ordenança municipal de foment de l’activitat emprenedora

 • Consulta pública prèvia premis educació vial

  Consulta pública prèvia sobre projecte d’ordenança municipal referit a concessió de premis per al foment de l’educació vial.

 • Tràmit de consulta pública premis transport sostenible

  Consulta pública previa sobre un proyecto de ordenanza municipal referido a concesión de premios para fomento del transporte sostenible

 • Consulta passeig marítim del Port de Sagunt

  Llistat de totes les propostes presentades per la ciutadania