DEUTE PÚBLIC

El debte públic de l’apartat número 0 es correspon amb la liquidació que ha de fer l’ajuntament de Sagunt de préstecs i demés, seria equiparable a la hipoteca que hem d’anar fent front. Es sitúa en l’entorn del 7%.