PRODUCCIONS DE BÈNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
  ÀreaPolíticaProgr.DescripcióCrèdits Inicials  
  3PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT17.368.779,98
  23,69%
  31Sanitat535.254,08
  0,73%
  3110Actuacions relatives a la sanitat i salubritat455.500,00
  0,62%
  3120Centres Sanitaris79.754,08
  0,11%
  32Educació5.013.007,22
  6,84%
  3200Administració general d'educació220.550,00
  0,30%
  3230Funcionament de centres d'ensenyament preescolar i primària3.446.694,34
  4,70%
  3235Funcionament ensenyaments artístics945.693,99
  1,29%
  3239Funcionament d'altres centres educatius206.518,89
  0,28%
  3250Centres docents79.500,00
  0,11%
  3260Servicis complementaris d'educació114.050,00
  0,16%
  33Cultura5.893.402,15
  8,04%
  3300Administració general de cultura186.000,00
  0,25%
  3321Biblioteques públiques561.832,99
  0,77%
  3322Arxius363.300,00
  0,50%
  3330Equipaments culturals i museus1.494.454,34
  2,04%
  3340Promoció culturals909.900,00
  1,24%
  3341Activitats formatives (tallers i cursos)22.000,00
  0,03%
  3342Activitats d'oci i temps lliure417.500,00
  0,57%
  3343Promoció del patrimoni històric-artístic i natural98.500,00
  0,13%
  3349UNIVERSITAT POPULAR200.098,97
  0,27%
  3360Arqueologia i patrimoni històric-artístic439.100,00
  0,60%
  3370Instal·lacions d'ocupació del temps lliure376.428,72
  0,51%
  3380Festejos Populars824.287,13
  1,12%
  34Esport5.927.116,53
  8,08%
  3400Administració General d'Esports643.850,00
  0,88%
  3410Promoció i foment de l'esport1.936.500,00
  2,64%
  3420Instal·lacions esportives3.346.766,53
  4,56%

  Les previsions de producció de bens públics de caràcter preferent (apartat 3) es corresponen amb les actuacions a les àrees de sanitat (tractament de plagues, neteja d’abocadors il·legals urbans), educació (universitat popular, manteniment d’escoles), cultura (biblioteques i arxius, promoció de cultura, promoció del valencià, arqueologia, patrimoni, oci i temps lliure i festivitats populars.) i esport ( promoció de l’esport, manteniment d’instal·lacions esportives).

   

  Del total d’aquesta àrea destaca per la seua despesa l’àrea d’esports,i més concretament els serveis de manteniment de les instal·lacions. En efecte, el manteniment i neteja de determinades instal·lacions, sobretot les piscines, són factors que cal optimitzar per tal de millorar els rendiments i recursos públics