SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
  ÀreaPolíticaProgr.DescripcióCrèdits Inicials  
  1SERVEIS PÚBLICS BÀSICS29.845.068,79
  40,70%
  13Seguretat i Mobilitat Ciutadana6.923.523,54
  9,44%
  1300Administració general de la seguretat i protecció civil136.000,00
  0,86%
  1320Seguretat i Ordre Públic5.376.808,93
  7,33%
  1330Ordenació del tràfic i de l'estacionament809.362,61
  1,10%
  1340Mobilitat Urbana100.000,00
  0,14%
  1341Educació Vial10.352,00
  0,01%
  1350Protecció civil41.000,00
  0,06%
  1360Servei d'extinció d'incendis450.000,000,61%
  15Habitatge i Urbanisme9.486.900,00
  12,94%
  1510Urbanisme i Arquitectura7.465.900,00
  10,18%
  1521Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública2.000,00
  0,00%
  1532Pavimentació de vies públiques1.310.000,00
  1,78%
  16Benestar comunitari9.803.903,81
  13,37%
  1601Aigües residuals750.000,00

  1,02%
  1610Abastiment domiciliari d'aigua70.000,000,10%
  1621Recollida de residus2.932.675,55
  4,00%
  1622Gestió de residus sòlids urbans77.634,81
  0,11%
  1630Neteja viària3.376.283,49
  4,60%
  1640Cementeri i serveis funeraris239.230,560,52%
  1650Enllumenat públic2.214.500,00
  3,02%
  17Medi ambient3.630.741,44
  4,95%
  1700Administració general del medi ambient570.350,000,78%
  1710Jardins1.345.774,941,83%
  1720Protecció i millora del medi ambient557.200,00
  0,76%
  1721Protecció contra la contaminació acústica, lumínica y atmosfèrica
  100.000,00
  0,14%
  1722Servei de manteniment de platges
  1.057.416,50
  1,44%

  Els serveis públics de l’apartat 1 es corresponen amb els serveis bàsics de seguretat, d’energia i salubritat (aigua potable i aigües negres, recollida de fem) i enllumenat. Hem de tindre en compte que el municipi de Sagunt té una “casa” de 11,5, Km x 11,5 Km (132 Km). També , cal indicar que hi ha censades 65000 habitants. Açò suposa a data de l’any passat, una mitjana de 360 €/persona i de 175.000 €/Km quadrat.

   

  Dins d’aquesta despesa s’engloben la policia local (trànsit i ordre públic), la protecció civil i la prevenció i extinció d’incendis, que és un servei que es paga al consorci de Bombers de València, les actuacions en matèria d’edificació i urbanisme (demolicions d’urgència, actuacions a infraestructures viàries), la resta de serveis de salubritat (aigua potable, aigües residuals, residus urbans, neteja viària, cementeris i enllumenat) i el control de medi ambient i manteniment de jardineria i parcs.